Aqsa, A. D., Kiramang, K. and Hidayat, M. N. (2017) “PROFIL ORGAN DALAM AYAM PEDAGING (BROILER) YANG DIBERI TEPUNG DAUN SIRIH (Piper betle LINN) SEBAGAI IMBUHAN PAKAN”, Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan , 3(1). doi: 10.24252/jiip.v3i1.3925.