[1]
H. Hardiyansya, M. N. Hidayat, and K. Kiramang, “PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN SIRIH (PIPER BETEL LINN.) SEBAGAI IMBUHAN PAKAN TERHADAP KOLESTEROL DAGING AYAM BROILER”, JIIP, vol. 3, no. 1, Dec. 2017.