Aqsa, A. D., K. Kiramang, and M. N. Hidayat. “PROFIL ORGAN DALAM AYAM PEDAGING (BROILER) YANG DIBERI TEPUNG DAUN SIRIH (Piper Betle LINN) SEBAGAI IMBUHAN PAKAN”. Jurnal Ilmu Dan Industri Peternakan , Vol. 3, no. 1, Dec. 2017, doi:10.24252/jiip.v3i1.3925.