Mappanganro, R., J. Syam, and C. Ali. “Tingkat Penerapan Biosekuriti Pada Peternakan Ayam Petelur Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap”. Jurnal Ilmu Dan Industri Peternakan , Vol. 4, no. 1, Aug. 2019, pp. 60-73, doi:10.24252/jiip.v4i1.9809.