[1]
Bonang, D. and Fitriyah, A.T. 2022. Bayan Traditional Library as the Source of Information, Education, and Cultural Preservation. Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan. 10, 1 (May 2022), 36-45. DOI:https://doi.org/10.24252/kah.v10i1a4.