BONANG, D.; FITRIYAH, A. T. Bayan Traditional Library as the Source of Information, Education, and Cultural Preservation. Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, v. 10, n. 1, p. 36-45, 21 May 2022.