IRAWAN, B.; ENENG NUNUZ ROHMATULLAYALY. The Jatinangoriense Herbarium as Learning Innovations within the Independent Learning Independent Campus (MBKM). Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, v. 11, n. 1, p. 128-137, 5 Jul. 2023.