Bonang, D. and Fitriyah, A. T. (2022) “Bayan Traditional Library as the Source of Information, Education, and Cultural Preservation”, Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 10(1), pp. 36-45. doi: 10.24252/kah.v10i1a4.