Bonang, D., and A. T. Fitriyah. “Bayan Traditional Library As the Source of Information, Education, and Cultural Preservation”. Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan, Vol. 10, no. 1, May 2022, pp. 36-45, doi:10.24252/kah.v10i1a4.