[1]
Putra, T.W. 1. Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam. 6, 2 (1), 246-260. DOI:https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11845.