(1)
Putra, T. W. Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional. lamaisyir 1, 6, 246-260.