Putra, T. W. (1). Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 246-260. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11845