Saidy, E. N. (2018). UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam, 4(2). https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i2.4419