PUTRA, T. W. Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam, v. 6, n. 2, p. 246-260, 11.