Putra, Trisno Wardi. 1. “Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional”. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam 6 (2), 246-60. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11845.