Saidy, Emily Nur. 2018. “UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM”. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam 4 (2). https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i2.4419.