Putra, T. W. (1) “Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional”, LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), pp. 246-260. doi: 10.24252/lamaisyir.v6i2.11845.