Saidy, E. N. (2018) “UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM”, LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam, 4(2). doi: 10.24252/lamaisyir.v4i2.4419.