Putra, T. W. “Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional”. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, no. 2, 1, pp. 246-60, doi:10.24252/lamaisyir.v6i2.11845.