Putra, Trisno Wardi. “Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional”. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 2 (1): 246-260. Accessed July 17, 2024. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11845.