[1]
Miswar, A. 2016. CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani dan Abd Rauf al- Singkel). Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan. 4, 1 (Jun. 2016), 115-126. DOI:https://doi.org/10.24252/rihlah.v4i1.2593.