(1)
Miswar, A. CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani Dan Abd Rauf Al- Singkel). Rihlah 2016, 4, 115-126.