Miswar, A. (2016). CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani dan Abd Rauf al- Singkel). Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan, 4(1), 115-126. https://doi.org/10.24252/rihlah.v4i1.2593