MISWAR, A. CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani dan Abd Rauf al- Singkel). Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, v. 4, n. 1, p. 115-126, 1 Jun. 2016.