Miswar, Andi. 2016. “CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani Dan Abd Rauf Al- Singkel)”. Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan 4 (1), 115-26. https://doi.org/10.24252/rihlah.v4i1.2593.