Miswar, A. (2016) “CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani dan Abd Rauf al- Singkel)”, Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 4(1), pp. 115-126. doi: 10.24252/rihlah.v4i1.2593.