[1]
A. Miswar, “CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani dan Abd Rauf al- Singkel)”, Rihlah, vol. 4, no. 1, pp. 115-126, Jun. 2016.