Miswar, A. “CORAK PEMIKIRAN TAFSIR PADA PERKEMBANGAN AWAL TRADISI TAFSIR DI NUSANTARA ( Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani Dan Abd Rauf Al- Singkel)”. Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan, Vol. 4, no. 1, June 2016, pp. 115-26, doi:10.24252/rihlah.v4i1.2593.