(1)
Mahmud, A. AKHLAK TERHADAP ALLAH DAN RASULULLAH SAW. Sulesana 2018, 11.