(1)
Abbas, N. MASA DEPAN HADIS DAN ‘ULUM AL-HADIS (Suatu Gagasan Ke Arah Pembaruan Pemikiran Hadis). Sulesana 2019, 13, 41 - 63.