Abdullah, A. (2013). Ilmu Huduri Dan Kesadaran Kesatuan Mistikal (Tinjauan Kritis atas Pemikiran Mehdi Ha’iri Yazdi). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 8(1), 15-24. https://doi.org/10.24252/.v8i1.1272