Hafid, A. (2016). Sumber dan Media Pembelajaran. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 6(2), 69-78. https://doi.org/10.24252/.v6i2.1403