Mahmud, A. (2018). AKHLAK TERHADAP ALLAH DAN RASULULLAH SAW. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 11(2). https://doi.org/10.24252/.v11i2.4540