ABDULLAH, A. Ilmu Huduri Dan Kesadaran Kesatuan Mistikal (Tinjauan Kritis atas Pemikiran Mehdi Ha’iri Yazdi). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, v. 8, n. 1, p. 15-24, 31 Jul. 2013.