MAHMUD, A. AKHLAK TERHADAP ALLAH DAN RASULULLAH SAW. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, v. 11, n. 2, 9 Mar. 2018.