Abdullah, Abdullah. 2013. “Ilmu Huduri Dan Kesadaran Kesatuan Mistikal (Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Mehdi Ha’iri Yazdi)”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 8 (1), 15-24. https://doi.org/10.24252/.v8i1.1272.