Wasalmi, Wasalmi. 2014. “Mahabbah Dalam Tasawuf Rabi’ah Al-Adawiah”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 9 (2), 81-87. https://doi.org/10.24252/.v9i2.1302.