Hafid, Abd. 2016. “Sumber Dan Media Pembelajaran”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 6 (2), 69-78. https://doi.org/10.24252/.v6i2.1403.