Mahmud, Akilah. 2018. “AKHLAK TERHADAP ALLAH DAN RASULULLAH SAW”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 11 (2). https://doi.org/10.24252/.v11i2.4540.