Abdullah, A. (2013) “Ilmu Huduri Dan Kesadaran Kesatuan Mistikal (Tinjauan Kritis atas Pemikiran Mehdi Ha’iri Yazdi)”, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 8(1), pp. 15-24. doi: 10.24252/.v8i1.1272.