Mahmud, A. (2018) “AKHLAK TERHADAP ALLAH DAN RASULULLAH SAW”, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 11(2). doi: 10.24252/.v11i2.4540.