Abdullah, A. “Ilmu Huduri Dan Kesadaran Kesatuan Mistikal (Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Mehdi Ha’iri Yazdi)”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 8, no. 1, July 2013, pp. 15-24, doi:10.24252/.v8i1.1272.