Mahmud, A. “AKHLAK TERHADAP ALLAH DAN RASULULLAH SAW”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 11, no. 2, Mar. 2018, doi:10.24252/.v11i2.4540.