Abbas, N. “MASA DEPAN HADIS DAN ‘ULUM AL-HADIS (Suatu Gagasan Ke Arah Pembaruan Pemikiran Hadis)”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 13, no. 1, June 2019, pp. 41 -63, doi:10.24252/sulesana.v13i1.9950.