Abdullah, Abdullah. “Ilmu Huduri Dan Kesadaran Kesatuan Mistikal (Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Mehdi Ha’iri Yazdi)”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 8, no. 1 (July 31, 2013): 15-24. Accessed July 5, 2022. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1272.