Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam adalah jurnal ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Journal Homepage Image

Vol 2, No 1 (2020)

Table of Contents

Abdul Fatta, Zulfahmi Alwi
Abstract - 25
1-14
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
Abstract - 14
15-26
Nurul Ainun Marfuah, Erlina Erlina
Abstract - 6
27-37
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir
Abstract - 7
38-50
Hernawati Hernawati, Istiqamah Istiqamah
Abstract - 15
51-68
Nirwana Suparjan, Siti Aisyah
Abstract - 5
69-82
Herfina Herfina, Hasta Sukidi
Abstract - 4
83-103
Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni
Abstract - 26
104-118
Nurul Muthahharah, Supardin Supardin
Abstract - 9
119-130
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati Kurniati
Abstract - 19
131-144
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan
Abstract - 8
145-156
Ummul Khair Mukhlis, Patimah Patimah
Abstract - 13
157-169
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
Abstract - 20
170-183
Kusnaedi Kusnaedi, Rahma Amir
Abstract - 9
184-204
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
Abstract - 13
205-216