Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam adalah jurnal ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Journal Homepage Image

Vol 2, No 1 (2020)

Table of Contents

Abdul Fatta, Zulfahmi Alwi
Abstract - 179
1-14
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
Abstract - 50
15-26
Nurul Ainun Marfuah, Erlina Erlina
Abstract - 45
27-37
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir
Abstract - 38
38-50
Hernawati Hernawati, Istiqamah Istiqamah
Abstract - 50
51-68
Nirwana Suparjan, Siti Aisyah
Abstract - 63
69-82
Herfina Herfina, Hasta Sukidi
Abstract - 37
83-103
Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni
Abstract - 230
104-118
Nurul Muthahharah, Supardin Supardin
Abstract - 44
119-130
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati Kurniati
Abstract - 60
131-144
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan
Abstract - 27
145-156
Ummul Khair Mukhlis, Patimah Patimah
Abstract - 38
157-169
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
Abstract - 71
170-183
Kusnaedi Kusnaedi, Rahma Amir
Abstract - 37
184-204
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
Abstract - 67
205-216