Editorial Team

Editor-in-chief

Barsihannor  (Sinta ID: 6004809) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Managing editor

Mastanning, [SINTA ID 6675446] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Editorial board members

Prof. Zulfami, Ph.D, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Indonesia

Muhammad Azwar (Scopus ID : 57220194704), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Editorial assistants

Nur Arifin (SINTA ID : 6733818) Universitas Islam Negeri Dato Karama, Palu, Indonesia

Dr. Ahmad Yani, Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia

Taufiq Mathar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Dr. Zaenal Abidin [SINTA ID : 6096922], Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Dr. Nasrum (Sinta ID: 6167699) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Chusnul Chatimah Asmad, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial, Indonesia

Advisory or associate editor

Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia