SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Jurnal Siyasatuna merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dan Dosen. Jurnal Siyasatuna menerbitkan artikel dengan pelbagai topik, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Islam.

Current Issue

Vol. 4 No. 2 (2023): SIYASATUNA

SIYASATUNA | VOLUME 4, NOMOR 2 (2023): MEI

Published: 2023-05-28
View All Issues