Vol 2, No 2 (2016)

Table of Contents

Volume 2, Number 02, December 2016

Agustiani Khaeruddin, Muhammad Yaumi
PDF
135-146
Nurbaety Halik
PDF
147-166
Rustan ,, Nur Asik
PDF
167-182
Patur Rahman, Kamsinah Sulaiman, Erwin Hafid
PDF
183-193
Raidah Mahirah, Djuwairiah Ahmad, Sukirman ,
PDF
194-208
Anita Puspita Sari Iskandar, Sitti Nurpahmi
209-220
Nurul Azhar, Hj. Mardiana
PDF
221-237
Julkifli Hidayat Ada, St Azisah
PDF
238-251
Fatur Rahmah, St. Nurjannah YT
252-268
Dyan Elviyana Savitri, Indah Fadhillah Rahman
PDF
269-285