Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 1, No 1 (2019)

Table of Contents

Dwi Alfiana, Halim Talli
Abstract - 31
1-11
Nurfyana Narmia Sari, Dudung Abdullah
Abstract - 30
12-21
Masnayanti Masnayanti, Abdillah Mustari
Abstract - 32
22-30
Nurhidayah A. Hambali, Subehan Khalik
Abstract - 32
31-41
Intan Sakinah Auliah, Marilang Marilang
Abstract - 25
42-54
Amriani Amriani, Ahmad M. Sewang
Abstract - 29
55-67
Nurhayati Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan
Abstract - 116
68-80
Rafika Sari, Nila Sastrawati
Abstract - 58
81-95
Rezky Arsita, M. Gazali Suyuti
Abstract - 33
96-108
Riska Alfiana, Ashar Sinilele
Abstract - 41
109-121