Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 1, No 1 (2019)

Table of Contents

Dwi Alfiana, Halim Talli
Abstract - 48
1-11
Nurfyana Narmia Sari, Dudung Abdullah
Abstract - 50
12-21
Masnayanti Masnayanti, Abdillah Mustari
Abstract - 48
22-30
Nurhidayah A. Hambali, Subehan Khalik
Abstract - 46
31-41
Intan Sakinah Auliah, Marilang Marilang
Abstract - 44
42-54
Amriani Amriani, Ahmad M. Sewang
Abstract - 45
55-67
Nurhayati Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan
Abstract - 171
68-80
Rafika Sari, Nila Sastrawati
Abstract - 85
81-95
Rezky Arsita, M. Gazali Suyuti
Abstract - 49
96-108
Riska Alfiana, Ashar Sinilele
Abstract - 60
109-121